Camellia Spa & Massage

Camellia Spa & Massage – xóa tan mọi
căng thẳng với dịch vụ massage, mang
đậm kiến trúc và phong cách Trung Đông.
Camellia Spa & Massage where relieves all
stress with massage with Middle Eastern
style.

Vị trí: Tầng 4
Giờ mở cửa: 10:00 - 24:00

TOP

Tin liên quan